על מגלי ארצות ומתיישבים

Uncategorized

האקדמיה במהותה פורצת את גבולות הידע האנושי. זו מטרתה. לשם כך היא נועדה.
האקדמיה הולכת בכיוון שלה, ומחפשת תשובות מתוך הסקרנות ולא מתוך איזה צורך שמחוץ לעולם האקדמי. או בקיצור, יש לה חופש אקדמי. והטיעון הזה נשמע רבות (ובצדק) כאשר מבקשים מהאקדמיה לעסוק בנושאים שחשובים יותר לכלכלה או לחברה.
בצורה פשוטה ניתן להמשיל כי חוקרי האקדמיה הם מגלי ארצות.