הגל הרביעי-או-כישלון ארגוני הסביבה

מדע fucker

הקשר בין טכנולוגיה וסביבה זה קשר שקרוב מאוד לליבי. אני מגיע קצת משני הכובעים, מהכובע של איש הסביבה, ומהכובע של הטכנולוג. אני הייתי פעיל סביבתי במשך שנים. לאחרונה סיימתי שנה וחצי בהם הייתי עמית בתוכנית של האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה. אבל אני גם טכנולוג, המחקר האקדמי שלי עסק בהרבה היבטים של ביוטכנולוגיה, אני מקדם טכנולוגיות וגם עסקתי בניתוח אסטרטגי של טכנולוגיות במשרד הכלכלה. ואני אומר לכם את האמת, לדעתי מדובר בשני נושאים שצריכים ללכת ביחד. אבל משום מה ארגוני הסביבה לא מוכנים לעסוק בטכנולוגיה מתוך נק' מבט טכנולוגית,  ואנשי הטכנולוגיה לא מוכנים להבין את המקום המהותי שיש לטכנולוגיה שלהם בשינוי שאפשר להביא לסביבה.